ผู้ชายไร้ความต้องการทางเพศเสี่ยงตายไวสูงกว่า

ชายชาตรีที่เริ่มหมดความสนใจในเพศตรงข้าม ทั้งยังรู้สึกไม่มีความต้องการทางเพศหลงเหลืออีกต่อไป มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตไปก่อนเพื่อนวัยเดียวกัน

สุขภาพ ผลการศึกษาที่น่าวิตกข้างต้น มาจากการติดตามวิเคราะห์สุขภาพของชายและหญิงชาวจังหวัดยามากาตะของญี่ปุ่นเป็นเวลานานหลายปี จนพบแนวโน้มที่บ่งชี้ว่า ความสนใจและพึงพอใจในกิจกรรมทางเพศกับการมีอายุยืนยาว มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเป็นพิเศษในเพศชาย รายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS One ระบุว่า ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยยามากาตะได้วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของชายและหญิงในท้องถิ่นซึ่งมีอายุ 40 ปีขึ้นไป 20,969 คน โดยในจำนวนนี้เป็นชาย 8,558 คน คนจมูกไวชอบดมกลิ่นกายผู้อื่น มักมีความต้องการทางเพศสูง อนาคตของบุรุษขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการยีนกำหนดเพศชนิดใหม่ เนื้อเยื่อสังเคราะห์แก้อาการ “นกเขาไม่ขัน” ในหมูทดลองได้สำเร็จ หลังการติดตามเก็บข้อมูลเป็นเวลา 6 ปี พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่เสียชีวิตไป 503 คน แต่ในจำนวนนี้ผู้ชายที่ให้ข้อมูลระหว่างตรวจสุขภาพประจำปีว่า “หมดความรู้สึกทางเพศ ไม่มีความสนใจในเพศตรงข้าม” มีอัตราการตายเนื่องจากโรคมะเร็ง รวมทั้งอัตราการตายจากทุกสาเหตุสูงกว่าผู้อื่นอย่างมีนัยสำคัญ แนวโน้มดังกล่าวยังคงปรากฏชัดเจน แม้ทีมผู้วิจัยจะได้ทำการควบคุมปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิตแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอายุ, ความดันโลหิต, โรคประจำตัว, พฤติกรรมสูบบุหรี่และดื่มสุรา, รวมทั้งสุขภาพจิต

ผู้ชายไร้ความต้องการทางเพศเสี่ยงตายไวสูงกว่า

อย่างไรก็ตาม ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการทางเพศและการเสียชีวิตก่อนเพื่อนวัยเดียวกันในกลุ่มตัวอย่างหญิง

แม้พวกเธอมักจะให้ข้อมูลว่าหมดความต้องการทางเพศ ในอัตราที่สูงยิ่งกว่ากลุ่มตัวอย่างชายก็ตาม ข่าวสุขภาพ ทีมผู้วิจัยยังไม่อาจระบุได้ว่า ภาวะที่ผู้ชายสิ้นไร้ความต้องการทางเพศกับการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร สิ่งใดเป็นเหตุและสิ่งใดเป็นผลกันแน่ เนื่องจากการหมดความรู้สึกทางเพศอาจเป็นผลมาจากโรคแอบแฝงบางอย่าง หรือมาจากการใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็เป็นได้ “แต่ในขณะเดียวกัน การที่ชายในกลุ่มผู้สูงวัยยังคงมีความต้องการทางเพศ สามารถส่งผลดีต่อสุขภาพกายและจิต แต่ผู้ชายที่หมดความสนใจในด้านนี้ อาจได้รับผลกระทบทางลบต่อภาวะการอักเสบในร่างกาย, ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ, รวมทั้งระบบภูมิคุ้มกัน” “แม้งานวิจัยนี้จะยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องเพศในการดูแลสุขภาพของวัยกลางคนและผู้สูงอายุ นโยบายสาธารณสุขของญี่ปุ่นควรจะเร่งสร้างความตระหนักในเรื่องความสนใจและกิจกรรมทางเพศ โดยชี้ว่าเป็นส่วนสำคัญของการใช้ชีวิตวัยชราอย่างมีคุณภาพ” ทีมผู้วิจัยระบุในรายงาน

แนะนำข่าวสุขภาพ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : โควิด : ทำไมยอดป่วย-ตายจากโควิด-19 ในจีนจึงต่ำกว่าหลายประเทศ