มีวิธีดูแลสุขภาพใจในช่วง COVID-19

สุขภาพ28092

มีวิธีดูแลสุขภาพใจในช่วง COVID-19

สุขภาพ28092

สุขภาพ เป็นเวลาปีกว่าๆ แล้วที่คนไทยต้องดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางการระบาดของโรค “COVID-19” ซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบของโรคดังกล่าว ทำให้เกิดปัญหาภายนอกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือผลกระทบจากตัวโรคโดยตรง สุขภาพ ซึ่งจะนำมาซึ่งความเครียดหรือความไม่สบายใจอย่างมาก

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค “COVID-19” นั้นส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว มีความรู้สึกต่างๆ มากมายเกิดขึ้นในใจของคนเรา สุขภาพ ตั้งแต่เศร้า กังวล กลัว โกรธ หงุดหงิด ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความเครียด สุขภาพ โดยที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่มีอิสระเหมือนเดิม ไม่สามารถทำงานที่เคยทำ ไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้เหมือนเดิม จนทำให้รู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่มีคุณค่า หรือไม่มีความหมาย รู้สึกว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่ สังคมไม่น่าอยู่ เพราะมีโรคระบาดเกิดขึ้น มีปัญหาต่างๆ มากมายเต็มไปหมด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบทางใจที่เกิดขึ้น สุขภาพ และอาจนำไปสู่พฤติกรรมในแง่ลบ เช่น การฆ่าตัวตาย การทำร้ายตัวเอง ฯลฯ และจากสถิติของกรมสุขภาพจิตปีที่ผ่านมา สุขภาพ ก็พบว่าอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องกลับมาดูแลสุขภาพใจของเราให้ผ่านสถานการณ์วิกฤตินี้ไปให้ได้