หนุนเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟดอยช้าง​ ก้าวข้ามกับดักหนี้

หนุนเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟดอยช้าง​ ก้าวข้ามกับดักหนี้

รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)พงษ์พันธ์ จงรักษ์ แล​ะผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.​ไพศาล หงษ์ทอง ลงพื้นที่ชมงานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟดอยช้าง

หนุนเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟดอยช้าง​ ก้าวข้ามกับดักหนี้

เศรษฐศาสตร์ หลังได้รับผลกระทบจากการระบาด Covid-19รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)พงษ์พันธ์ จงรักษ์ แล​ะผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.​ไพศาล หงษ์ทอง ลงพื้นที่ชมงานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟดอยช้าง หลังได้รับผลกระทบจากการระบาด Covid-19 ธ.ก.ส. จึงร่วมกับชุมชนแก้ปัญหาผ่านโมเดล Design and Manage by Area (D&MBA) หรือการออกแบบการจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง พร้อมสนับสนุนด้านการตลาด ขยายระยะเวลาชำระหนี้และเติมสินเชื่อใหม่ “ธ.ก.ส.” ลุยช่วยเกษตรกร วางแผนแก้ไขหนี้ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนผ่านโมเดลการออกแบบ – การจัดการเชิงพื้นที่ (D&MBA) ชูวิสาหกิจชุมชม ผู้ผลิตกาแฟดอยช้าง เป็นชุมชนต้นแบบการจัดการหนี้ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ข่าวเศรษฐศาสตร์ นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟดอยช้าง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกเป็นชนเผ่าอาข่า และ ลีซู กว่า 1,500 ครัวเรือน ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า บนพื้นที่กว่า 24,500 ไร่ มีการพัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

แนะนำข่าวเศรษฐศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : จีนไฟเขียว “แอนท์ กรุ๊ป” ระดมทุน 1.5 พันล้านดอลลาร์