เหตุใดจึงมีธนาคารกลาง? : ความท้าทายที่ธนาคารกลางต้องเผชิญ (3)

เหตุใดจึงมีธนาคารกลาง ความท้าทายที่ธนาคาร

ในบทความ 2 ตอนก่อนหน้าของซีรีส์วิวัฒนาการของธนาคารกลางนั้น ท่านผู้อ่านได้ทำความเข้าใจจุดกำเนิดและวิวัฒนาการของธนาคารกลางกันไปแล้ว

เหตุใดจึงมีธนาคารกลาง ความท้าทายที่ธนาคาร

การเงิน โดยไล่เรียงตั้งแต่ยุคสมัยแรก คือ ก่อนมีและกำเนิดธนาคารกลางยุคที่สอง คือ ช่วงการริเริ่มบทบาทของธนาคารกลาง ยุคที่สามคือ เป็นธนาคารกลางเต็มรูปแบบไปจนถึงยุคที่สี่ คือ ธนาคารกลางในสมัยปัจจุบัน มาวันนี้เป็นบทความตอนที่ 3 ซึ่งจะได้สำรวจความท้าทายสำคัญๆในภาพรวมที่ธนาคารกลางแต่ละประเทศในฐานะผู้ดูแลให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนต้องเผชิญในปัจจุบันและระยะต่อไปจากทรรศนะส่วนตัวของผู้เขียน ดังต่อไปนี้ครับความท้าทายแรก คือ การสะสมความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากช่วงวิกฤติโควิด–19 อย่างที่ท่านผู้อ่านอาจทราบอยู่แล้วว่า วิกฤติโควิดได้สร้างบาดแผลระยะยาวไว้ให้กับเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของหนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือน ข่าวการเงิน หนี้ภาคธุรกิจ หนี้สาธารณะ ซึ่งซ้ำเติมความเปราะบางที่มีอยู่แล้วในหลายประเทศตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 และสามารถเป็นระเบิดเวลาที่อาจปะทุลุกลามเป็นวิกฤติการเงินได้ นับเป็นความท้าทายสำคัญของธนาคารกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติขึ้น