เอ็นทีจุดพลุคลาวด์-ดาต้าเซ็นเตอร์จัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เอ็นทีจุดพลุคลาวด์-ดาต้าเซ็นเตอร์จัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เอ็นที ผู้นำด้านบริการโทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศ ยกระดับการให้บริการคลาวด์ และ ดาต้า เซ็นเตอร์ ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 เพิ่มความเชื่อมั่นด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมตอบโจทย์ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เทคโนโลยี พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที เปิดเผยว่า เอ็นที ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งและดาต้าเซ็นเตอร์รายใหญ่ของประเทศไทย ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ISO/IEC 27701:2019 โดย บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (The British Standards Institution-BSI) สำหรับการให้บริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ ทั้งนี้ เอ็นที ในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลคำนึงถึงการพัฒนาบริการตอบโจทย์ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและทันสถานการณ์ โดยปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทวีความรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในโลกดิจิทัล ซึ่งหากเกิดการรั่วไหลของข้อมูลดังกล่าวย่อมส่งผลเสียหายต่อบุคคลผู้ใช้บริการและกระทบต่อธุรกิจ

เอ็นทีจุดพลุคลาวด์-ดาต้าเซ็นเตอร์จัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ISO/IEC 27701:2019 เพื่อดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานบนระบบ NT CLOUD และ NT DATA CENTER ซึ่งจัดเก็บข้อมูลลูกค้าองค์กรจำนวนมาก ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่มีระบบการกำหนดสิทธิการเข้าถึง

การตรวจสอบ และการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่จัดเก็บโดยเอ็นทีมีความปลอดภัย และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยเอ็นทีได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 ด้านระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลใน 2 บริการ คือ บริการ NT CLOUD ซึ่งรวมถึงโครงการคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ 835 หน่วยงาน และบริการ NT DATA CENTER บางรัก นนทบุรี และ ศรีราชา เอ็นที ข่าวเทคโนโลยี  ได้พัฒนามาตรฐานการให้บริการมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมมาตรฐานสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นในระดับสูงให้แก่ลูกค้าทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยปัจจุบันบริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ของ NT ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001, ISO 20000-1, CSA-STAR และล่าสุดคือมาตรฐาน ISO 27701